ספרים
נוער בישראל - דפוסי שימוש והתייחסות לחומרים ממכרים
בקרב תלמידי החינוך הממלכתי-דתי (החמ"ד)
סיכום ממצאי המחקר הארצי 2014

Health Behaviors in School-Aged Children (HBSC) A World Health Organization Cross-National Study

יוסי הראל פיש, סופי וולש, נועה שטיינמץ

נוער בישראל - דפוסי שימוש והתייחסות לחומרים ממכרים
סיכום ממצאי המחקר הארצי 2014

Health Behaviors in School-Aged Children (HBSC) A World Health Organization Cross-National Study

יוסי הראל פיש, סופי וולש, נועה שטיינמץ, שי לובל, ריקי טסלר

דפוסי התנהגות בדרכים בקרב בני נוער בישראל
ממצאי הסקר לשנת 2014

Health Behaviors in School-Aged Children (HBSC) A World Health Organization Cross-National Study

יוסי הראל פיש, נועה שטיינמץ, שי לובל, יאיר רייז, מירן בוניאל-נסים

נוער בישראל – בריאות, רווחה נפשית וחברתית, ודפוסי התנהגויות סיכון בקרב בני נוער בישראל
סיכום ממצאי המחקר הארצי השביעי (2014), ניתוח מגמות בין השנים 2014-1994 והשוואה בינלאומית

Health Behaviors in School-Aged Children (HBSC) - A World Health Organization Cross-National Study

הראל-פיש, י., וולש, ס., שטיינמץ, נ., לובל, ש., רייז, י., טסלר, ר., וחביב, ג'. (2016).
נוער בישראל: בריאות, רווחה נפשית וחברתית ודפוסי התנהגויות סיכון בקרב בני נוער בישראל - ממצאי המחקר השביעי. דו"ח HBSC ישראל. תכנית המחקר הבינלאומי על רווחתם ובריאותם של בני נוער, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן.

פעילות גופנית וספורט בקרב בני נוער בישראל, ממצאי הסקר הארצי הראשון

Health Behaviors in School-Aged Children (HBSC) - A World Health Organization Cross-National Study

הרחבה למחקר ה-HBSC הרב-לאומי
הראל-פיש, י., רייז, י., שטיינמץ, נ., לובל, ש., וולש, ס., בוניאל-נסים, מ., וטסלר, ר. (2016). פעילות גופנית וספורט בקרב בני נוער בישראל, ממצאי הסקר הארצי הראשון.
דו"ח HBSC ישראל. תכנית המחקר הבינלאומי על רווחתם ובריאותם של בני נוער, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן.נוער בישראל – בריאות, רווחה נפשית וחברתית, ודפוסי התנהגויות סיכון בקרב בני נוער בישראל
סיכום ממצאי המחקר הארצי השישי (2011), ניתוח מגמות בין השנים 1994-2011 והשוואה בינלאומית

Health Behaviors in School-Aged Children (HBSC) - A World Health Organization Cross-National Study

הראל-פיש, י'., וולש, ס'., בוניאל-נסים, מ'., דז'אלובסקי, א'., אמית, ש'., טסלר, ר'., וחביב, ג. (2013). נוער בישראל: בריאות רווחה נפשית וחברתית, ודפוסי התנהגויות סיכון בקרב בני נוער בישראל. דו"ח HBSC ישראל. תכנית המחקר הבינלאומי על רווחתם ובריאותם של בני נוער, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן.

Youth in Israel – an International Perspective:
Mental and Social Well-Being and Risk Behavior trends 1994-2006, Findings from the 5th International HBSC survey (2006)

Bar Ilan University, Hebrew, (about 320 pages), Scheduled for publication August

Harel-Fisch, Y., Koren, L., Fogel-Grinvald, H., Yifat Ben-David. And Shani Nave.

Growing up in the Middle East:

The Daily Lives and Well-Being of Israeli and Palestinian Youth, 315pp Bar Ilan University and Al Quds University, Scheduled for Publication and press relies August 2009.

Youth in Israel: Mental and Social Well-Being and Trends of Risk Behaviors 1994-2002, Findings from the 3rd International HBSC survey.

Bar Ilan University, Hebrew, (220 pages),
December 2003
Harel-Fisch, Y., Molcho, M., Tilinger, E.

Youth in Israel –Mental and Social Well-Being and Risk Behavior from an International Perspective,

Findings from the 2nd International HBSC survey, Jerusalem, JDC-Brookdale Institute and Bar Ilan University, Hebrew (255 pages), April 2002.
Harel-Fisch, Y., Elenbogen-Frankovitz, S., Molcho, M., Abu-Asbe, K., Habib,J.

Youth in Israel: Social Well – Being,Health and Risk Behaviors from an International Perspective,

Jerusalem, JDC – Brookdale Institute and Bar- Ilan University Press, Hebrew (400 pages), December 1997.
Harel-Fisch, Y., Kanny, D., & Rahav, G.

The Health of Youth – A cross - National Survey: Result of the1994 Survey,

World Health Organization, series 69 (222 pages), December 1995.
King, A., Smith, C., World, B., & Harel-Fisch, Y.

www.hbsc.org ניתן לראות את הדוח באתר